Zajęcia kelnersko – barmańskie

Zajęcia mają na celu zainteresowanie uczniów zawodem kelner – barman oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych, aby w późniejszym życiu zawodowym absolwenci mogli odnaleźć się na rynku pracy. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkoły zawodowej kierunków gastronomicznych.