Szkolny Klub Europejski

Jest on kontynuacją programu„Słyszę Cię Europo”, upowszechniającego wiedzę o Unii Europejskiej. Powstał dzięki Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Pomocy „Słyszę Serce”, Wydziałowi Edukacji i środkom własnym oraz sponsorom. Zaznajamia on młodzież z ideami integracji europejskiej, a także podnosi świadomość społeczną naszych podopiecznych. W ramach Szkolnego Klubu Europejskiego odbywają się wycieczki krajoznawczo – turystyczne.

Młodzież poznaje Polskę i nie tylko.

  • wycieczka do Lublina
  • wycieczka do Poznania
  • wycieczka do Malborka
  • wycieczka do Łagiewnik
  • wycieczka do Czech
  • wycieczka w Pieniny