Szkole Koło Sportowe

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Łodzi jest placówką, w której młodzież może realizować swoje zainteresowania z zakresu szeroko pojętej rekreacji ruchowej i sportu dzięki bogatej ofercie zajęć zaproponowanej przez nauczycieli i wychowawców ośrodka.

Zajęcia prowadzone są na obiektach szkolnych i pozaszkolnych przez wykwalifikowaną kadrę posiadającą kierunkowe specjalizacje.

Na terenie placówki znajduje się trawiaste boisko do piłki nożnej, zewnętrzne boisko do koszykówki, sala gimnastyczna o wymiarach 25m / 13m wraz z dodatkowym pomieszczeniem wyposażonym w przyrządy do ćwiczeń fizycznych. Ponadto w internacie znajdują się wielofunkcyjne atlasy do ćwiczeń oraz profesjonalna sala fitness.

W oparciu o posiadaną bazę sportową została przygotowana bogata oferta zajęć sportowych szkolnych i pozalekcyjnych dostosowanych do indywidualnych możliwości ucznia. Zajęcia te dają gwarancję pełnego rozwoju psychofizycznego młodzieży i realizacji ich zainteresowań z zakresu kultury fizycznej.

W ramach gier zespołowych przeprowadzane są zajęcia z piłki nożnej, piłki siatkowej oraz koszykówki.

W zakresie rekreacji sportowej i ruchowej oferta S.O.S.W. nr 1 zawiera:

Ø  Tenis stołowy

Ø  Unihokej

Ø  Kometkę

Ø  Tenis ziemny

Ø  Bowling, kręgle tradycyjne

Ø  Boules

Ø  Bilard

Ø  Fitness, gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna

Ø  Wspinaczkę ściankową

Ø  Łyżwiarstwo

Ø  Pływanie

Ø  Ćwiczenia siłowe na profesjonalnych maszynach

Uczniowie naszego ośrodka uczestniczą w zawodach sportowych ujętych w rocznym programie Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego, wewnętrznych rozgrywkach szkolnych a także mają możliwość uczestnictwa w zajęciach i zawodach organizowanych przez Łódzki Klub Sportowy Głuchych. Biorą również udział w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego.

Zaproponowana oferta zajęć poza wszechstronnym rozwojem psychofizycznym ma na celu uczyć młodzież racjonalnego gospodarowania wolnym czasem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny oraz stwarzać możliwość wyboru sportu całego życia.