Koło Kabaretowo – Muzyczne „Kamile”

W Ośrodku prężnie działa Koło Kabaretowo – Muzyczne „Kamile”

Pod okiem nauczycieli młodzi aktorzy przygotowują przedstawienia na różnego rodzaju uroczystości, między innymi można oglądać ich podczas Wigilii szkolnej, w tradycyjnych Jasełkach. Czy podczas przedstawień z okazji święta naszego patrona .Kółko bierze udział w różnego rodzaju przeglądach międzyszkolnych.m. in. w XI Przeglądzie artystycznym Prezentacje 2010, tytuł przedstawienia „Inspiracje Chopinowskie”czy w Przeglądzie Aktywności Artystycznej Osób Niepełnosprawnych