Koła zainteresowań

Koło fotograficzne

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się „w terenie” lub w świetlicy

Na zajęciach koła fotograficznego przygotowano wystawy m.in.”Portret”, „Miniatury”, „Architektura nocą” wykonano zdjęcia okolicznościowe.

Konkursy fotograficzne:

  • „W zespole siła”
  • „Mój mały świat”
  • „Wieczorna Łódź”
  • „Człowiek”

.:: Cele koła:

  • wdrażanie do konstruktywnego spędzania wolnego czasu;
  • kształcenie umiejętności postrzegania charakteru światła i jego wpływu na odbiór rzeczywistości;
  • poznanie podstawowych dyscyplin fotograficznych;
  • kształcenie umiejętności postrzegania i komponowania kadru;
  • kształcenie umiejętności właściwego doboru środków względem uzyskania zamierzonych efektów.
Koło Kabaretowo – Muzyczne „Kamile”

Pod okiem nauczycieli młodzi aktorzy przygotowują przedstawienia na różnego rodzaju uroczystości, między innymi można oglądać ich podczas Wigilii szkolnej, w tradycyjnych Jasełkach. Czy podczas przedstawień z okazji święta naszego patrona .Kółko bierze udział w różnego rodzaju przeglądach międzyszkolnych.m. in. w XI Przeglądzie artystycznym Prezentacje 2010, tytuł przedstawienia „Inspiracje Chopinowskie”czy w Przeglądzie Aktywności Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

Koło plastyczne

W ramach tego koła uczniowie malują na szkle, wykonują karty świąteczne, wykonują zaproszenia na Wigilię inne uroczystości, a dekoracje stworzone na tych zajęciach zawsze ładnie zdobią  pracownie. Koło plastyczne jest organizatorem licznych konkursów, między innymi Konkursu „Janusz Korczak – patron naszego ośrodka”