Historia

Pierwszym dyrektorem Ośrodka był:

dr Bronisław Górecki (1964-1977)

Późniejsi dyrektorzy to:

mgr inż. Marian Trepanowski (1977-1984)mgr Marian Szymański (1984-2002)mgr inż. Ewa Gajak (2002- 2005)

Obecnie:

mgr Agnieszka Szymańska (od 2005)