Dyrekcja i nauczyciele

 

Dyrektor Ośrodka

mgr Agnieszka Szymańska

Wicedyrektor Ośrodka

mgr Izabela Pabich

Kierownik Pracowni Praktycznej Nauki Zawodu

mgr inż. Anna Lewandowska

Kierownik Internatu

mgr Barbara PoczętaPsycholog

Monika Gonera-Ciok

Pedagog szkolny

Katarzyna Zaremba-Chodkowska

Logopeda

Anna Ochmańska

Małgorzata Piotrowska

Grono Pedagogiczne

Jest życzliwie nastawione do ucznia i doskonale przygotowane do efektywnego nauczania.

Jesteśmy placówką z ponad 50-letnim dorobkiem pedagogicznym i dydaktycznym w pracy z młodzieżą niepełnosprawną.

Nasza kadra pedagogiczna opracowała m.in. pierwsze w Europie programy nauczania z przedmiotów zawodowych i ogólnych dla szkół zawodowych specjalnych.

Rada Pedagogiczna i pracownicy administracyjni wspólnie dbają o jakość nauczania i atmosferę sprzyjającą rozwojowi młodzieży.