O nas

O Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 1 w Łodzi

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
nr 1 im. Janusza Korczaka w Łodzi  jest placówką oświatową z ponad  50 letnim dorobkiem pedagogicznym i dydaktycznym w pracy z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Do szkoły uczęszcza młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, młodzież niesłysząca i słabo słysząca oraz uczniowie ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej.


Uczniowie słyszący i niesłyszący mogą kształcić się na poziomie Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodach  kucharz, stolarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, ogrodnik oraz krawiec, fryzjer i pomocnik mechanika samochodowego.

Uczniowie z dysfunkcją słuchu, z afazją oraz ze spektrum autyzmu pobierają naukę w zawodach technik żywienia i organizacji usług, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik informatyk.

W Szkole Branżowej II stopnia kształcimy absolwentów Szkoły Branżowej I Stopnia w zawodach technik usług fryzjerskich, technik żywienia oraz technik inżynierii sanitarnej.

W szkole policealnej kształcimy w zawodzie technik florysta.

Ponadto ośrodek w swej ofercie edukacyjnej  dla młodzieży niesłyszącej i uczniów ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej posiada możliwość nauki w Liceum Ogólnokształcącym.