Nauka zawodu


Informatycy


SOSW Nr 1  posiada pracownie warsztatowe, bogato wyposażone w środki dydaktyczne oraz sprzęt multimedialny. Pozwala to, na gruntowne przygotowanie ucznia do zawodu oraz znalezienie atrakcyjnej pracy