Nadanie imienia J. Korczaka

2 października 2009 roku w Naszym Ośrodku odbyła się uroczystość nadania Naszemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu Nr 1
imienia Janusza Korczaka.


Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w Kościele Matki Bożej Fatimskiej ul.Kilińskiego 228 . Podczas Mszy świętej celebrowanej przez księdza biskupa Adama Lepę nastąpiło poświęcenie Sztandaru Szkoły.
Następnie uroczystość odbywała się w Ośrodku. Nastąpiło uroczyste przekazanie przez Rodziców i Nauczycieli, Sztandaru Szkoły na ręce dyrektora Agnieszki Szymańskiej. Następnie Pani Dyrektor wręczyła go uczniom. Uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły.

Zaproszeni Goście upamiętnili swój pobyt zostawiając wpis w księdze pamiątkowej szkoły. W swoich przemówieniach każdy z Gości podkreślał, iż uroczystość nadania imienia to wyjątkowa uroczystość, a Nasz Patron – Janusz Korczak to człowiek, który służył wielkiej idei – dobru dziecka.

Po przemówieniach za pomocą prezentacji multimedialnej przybliżyliśmy sylwetkę oraz dorobek patrona.

Młodzież wraz z nauczycielami przygotowała również przedstawienie teatralne, w którym przekazała wyznawane przez Korczaka wartości – „Powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi ” .

Bardzo dziękujemy Szanownym Gościom za przybycie, że zechcieli razem z nami świętować tak ważny dla Naszego Ośrodka dzień.

Chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby uroczystość nadania imienia zapadła w pamięci i sercach wszystkich uczestników.

Będziemy strać się naśladować tak wielkiego człowieka i jesteśmy bardzo dumni, że to właśnie Doktór Korczak jest Naszym Patronem. Jednocześnie chcielibyśmy, żeby Jego słowa -„Kiedy śmieje się dziecko – śmieje się cały świat” towarzyszyły nam w naszym życiu zawsze.