Zapytania ofertowe

W związku z realizacją projektu „Młodzi zawodowcy na rynku pracy – program wsparcia uczniów i uczennic SOSW nr 1 w Łodzi” dyrektor SOSW nr 1 składa zapytanie ofertowe.

środa, 06 września 2017

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu IT i sprzętów biurowych

(dla zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

W związku z realizacją projektu „Młodzi zawodowcy na rynku pracy – program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
nr 1 w Łodzi
” (umowa o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0021/16-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Łodzi zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę sprzętu IT i sprzętów biurowych

Plik do pobrania

Zapytanie_ofertowe_na_IT_biurowe_SOSW1_w_Lodzi

Zapytanie ofertowe V”

środa, 31 maja 2017

Zapytanie ofertowe na sprzęt fryzjerski

W związku z realizacją projektu „Młodzi zawodowcy na rynku pracy – program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

nr 1 w Łodzi” (umowa o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0021/16-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Łodzi zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę mebli, sprzętów i akcesoriów fryzjerskich:

plik do pobrania

zapytanie_ofertowe_na_sprzet_fryzjerski_SOSW1_w_Lodzi

Uzupełnienie zapytania IV”

poniedziałek, 22 maja 2017

Uzupełnienie

W nawiązaniu do zapytania ofertowego  z dnia 19 maja 2017 r. na dostawę ubrań roboczych i obuwia dyrektor SOSW nr 1 w Łodzi, ul. Siedlecka 7/21 uszczegóławia asortyment zamówionej odzieży i obuwia.

L.p. Nazwa zawodu Kobiety Mężczyźni
1. Komplet garderoby fryzjera 18 fasonów i rozmiarów damskich 4 fasony i rozmiary męskie
2. Komplet garderoby kucharza 27 fasonów i rozmiarów damskich 19 fasonów i rozmiarów męskich
3. Komplet garderoby ogrodnika 4 fasony i rozmiary damskie 5 fasonów  i rozmiarów męskich
4. Komplet garderoby montera 21 fasonów  i rozmiarów męskich
5. Komplet garderoby technika cyfrowych procesów graficznych 1 fason i rozmiar damski 6 fasonów  i rozmiarów męskich

Agnieszka Szymańska- dyr. SOSW nr 1

Plik do pobrania

Uzupełnienie_zapytanie IV

Zapytanie ofertowe IV”

piątek, 19 maja 2017

Zapytanie ofertowe na dostawę odzieży ochronnej i roboczej na potrzeby zawodów: kucharz, fryzjer, monter, ogrodnik i technik cyfrowych procesów graficznych.

(dla zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

30 000 euro, na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

W związku z realizacją projektu „Młodzi zawodowcy na rynku pracy – program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

nr 1 w Łodzi” (umowa o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0021/16-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Łodzi zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę odzieży ochronnej i roboczej na potrzeby zawodów: kucharz, fryzjer, monter, ogrodnik i technik cyfrowych procesów graficznych.

Plik do pobrania

Zapytanie_ofertowe_na_dostawy_odziezy_roboczej_SOSW1_w_Lodzi

Zapytanie ofertowe III

piątek, 28 kwietnia 2017

Zapytanie ofertowe na roboty wykończeniowe

W związku z realizacją projektu „Młodzi zawodowcy na rynku pracy – program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Łodzi” (umowa o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0021/16-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Łodzi zapraszamy Państwa do złożenia oferty na modernizację dwóch pracowni warsztatowych dla zawodów fryzjer oraz technik cyfrowych procesów graficznych w projekcie:

plik do pobrania

zapytanie_ofertowe_na_roboty_wykonczeniowe_w_SOSW1

Zapytanie ofertowe II”

czwartek, 30 marca 2017

Zapytanie ofertowe na usługi szkoleniowe i doradztwo zawodowe

Dyrektor SOSW nr 1 zamieszcza zapytanie ofertowe na usługi szkoleniowe/doradztwo zawodowe.Plik w załączeniu.

plik do pobrania

Zapytanie ofertowe na usługi szkoleniowe SOSW1

W związku z realizacją projektu „Młodzi zawodowcy na rynku pracy – program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Łodzi” (umowa o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0021/16-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Łodzi zapraszamy Państwa do złożenia oferty na usługi szkoleniowe w projekcie:

Zapytanie ofertowe I

piątek, 24 marca 2017

Zapytanie ofertowe na piec konwekcyjno-parowy oraz komplety noży kuchennych dla zawodu kucharz

(dla zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro, na podst. art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)

W związku z realizacją projektu „Młodzi zawodowcy na rynku pracy – program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Łodzi” (umowa o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0021/16-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Łodzi zapraszamy Państwa do złożenia oferty na piec konwekcyjno-parowy oraz komplety noży kuchennych dla zawodu kucharz

plik do pobrania

zapytanie_ofertowe