Młodzi zawodowcy na rynku pracy

Miasto Łódź/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Łodzi realizuje Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 „Młodzi zawodowcy na rynku pracy – program wsparcia Szkoły oraz uczniów i uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Łodzi”


Celem projektu jest dostosowanie, 5 kierunków kształcenia zawodowego prowadzonych w SOSW nr 1 do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz poprawa zdolności do zatrudnienia 105 absolwentów (55K/50M) kształcenia i szkolenia zawodowego w terminie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Główne zadania:

• doposażenia 4 pracowni i warsztatów szkolnych w środki dydaktyczne;

• podniesienia kwalifikacji i kompetencji 8 nauczycieli kształcenia zawodowego

• objęcia uczniów doradztwem zawodowym

• wsparcie uczniów w zakresie pozyskiwania nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ramach kursów i szkoleń

• zapewnienie uczniom doświadczenia zawodowego w ramach praktyk i staży w przedsiębiorstwach

Termin realizacji: 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Łączna wartość projektu: 995.201,25 zł
Wkład własny: 100.052,00 zł