Logopeda

Zajęcia logopedyczne

Opieką logopedyczną objęci są uczniowie wszystkich szkół.

Zajęcia z każdym uczniem prowadzone są indywidualnie.
Głównym celem zajęć jest:
– nauczanie i rozwijanie mowy uczniów z uszkodzonym słuchem
– usuwanie wad i zaburzeń mowy oraz doskonalenie mowy w przypadku uczniów słyszących.

Współpraca z rodzicami

Współpraca z rodzicami odbywa się podczas regularnych zebrań i konsultacji z rodzicami. Jest bardzo ważna, ponieważ wpływa pozytywnie na prawidłowy przebieg procesu rozwoju mowy. Umożliwia wymianę informacji o uczniu, o postępach w zakresie rehabilitacji mowy oraz pomaga rozwiązywać problemy.

Gabinet logopedyczny

Gabinet logopedyczny to ważne pomieszczenie w szkole, do którego przychodzi uczeń, aby realizować terapię mowy i przygotować się do normalnego życia w społeczeństwie. Zajęcia logopedyczne odbywają się w dobrze urządzonym i wyposażonym gabinecie logopedycznym. Pomoce dydaktyczne i komputer wzbudzają duże zainteresowanie uczniów i powodują, że uczeń chętniej i aktywniej pracuje na zajęciach.

Zajęcia logopedyczne pozwalają stymulować rozwój uczniów i dostarczać wielu radosnych przeżyć. Szczególnie przydatny jest materiał graficzny w postaci ilustracji, obrazków, gier i zagadek. Jeśli materiał ten jest umiejętnie wykorzystywany, stanowi ważny czynnik aktywizujący ucznia. Konkretna pomoc w ręku ucznia niepełnosprawnego umysłowo czy z uszkodzonym słuchem daje okazję do manipulacji, a tym samym stwarza doskonałe warunki do kształtowania, rozwoju i korekcji mowy. Prowadzenie terapii mowy w przytulnym i ładnie urządzonym pomieszczeniu oraz z wykorzystaniem dużej ilości pomocy dydaktycznych powoduje, że młodzież chętnie uczestniczy w zajęciach i systematycznie pracuje nad doskonaleniem mowy.

Uczeń niesłyszący rekompensuje sobie utratę słuchu poprzez dobrze rozwinięty zmysł wzroku. Wykorzystanie ciekawych i kolorowych pomocy dydaktycznych pobudza percepcję wzrokową ucznia niesłyszącego i wpływa na lepsze przyswajanie nowych wiadomości i umiejętności.