Szkoła Policealna

dla uczniów ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera w normie intelektualnej
dla młodzieży z afazją, dysfunkcją słuchu, młodzieży niesłyszącej


– technik florysta
nauka trwa 1 rok

Florysta

Florysta w sposób kreatywny zajmuje się tworzeniem różnego rodzaju kompozycji z roślin ciętych oraz doniczkowych.

W obszarze jego działań zawodowych leży również dekoracja wnętrz, tarasów i balkonów.

W pracy opiera się na szerokiej wiedzy z materiałoznawstwa roślinnego,nieroślinnego, historii sztuki oraz dekoracji roślinnych.

W pracy posługuje się wieloma technikami florystycznymi oraz pomocniczymi, zapożyczonymi z innych dziedzin sztuki lub rzemiosła.

Jest szczególnie uwrażliwiony na problem ochrony naturalnego środowiska, co uwzględnia w swojej pracy.

Florysta jest przygotowany do prowadzenia małej firmy.