Liceum Ogólnokształcące

dla uczniów ze spektrum autyzmu oraz zespołem Aspergera w normie intelektualnej
dla młodzieży afazją, dla młodzieży dysfunkcją słuchu


– z rozszerzonym językiem polskim, geografią i biologią
– młodzież rozpoczyna naukę po szkole podstawowej, przygotowuje się do egzaminu maturalnego,
– możliwość kontynuacji nauki w Szkole Policealnej