Internat

Szkolny Klub Europejski

Jest on kontynuacją programu„Słyszę Cię Europo”, upowszechniającego wiedzę o Unii Europejskiej. Powstał dzięki Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Pomocy „Słyszę Serce”, Wydziałowi Edukacji i środkom własnym oraz sponsorom.

Zaznajamia on młodzież z ideami integracji europejskiej, a także podnosi świadomość społeczną naszych podopiecznych.

W ramach Szkolnego Klubu Europejskiego odbywają się wycieczki krajoznawczo-turystyczne. Młodzież poznaje Polskę.