Historia Ośrodka


Pierwszym dyrektorem Ośrodka był:


.:: dr Bronisław Górecki (1964-1977)


Późniejsi dyrektorzy to:

.:: mgr inż. Marian Trepanowski (1977-1984)

.:: mgr Marian Szymański (1984-2002)

.:: mgr inż. Ewa Gajak (2002- 2005)


Obecnie:

.:: mgr Agnieszka Szymańska (od 2005)


 


WAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z HISTORII OŚRODKA:

 

 • 1964   - założenie Ośrodka przez dr Bronisława Góreckiego

 • 1966   - połączenie szkół dla młodzieży słyszącej i niesłyszącej w jedną placówkę
  - rozpoczęcie działalności przez pierwszy chór żeński

 • 1968   - pierwsza w historii placówki studniówka


 • 1969   - utworzenie w Ośrodku drużyny harcerskiej
  - uruchomienie szkolnego radiowęzła

 • 1974   - w Ośrodku odbywa się sesja naukowa z okazji 50 - lecia Sekcji Szkolnictwa
  Specjalnego Okręgu Łódzkiego
  - wybudowano boiska sportowe, bieżnię i skocznię

 • 1977   - wizyta młodzieży i nauczycieli Moskiewskiego Instytutu Defektologii

 • 1979   - ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Oświaty i Edukacji
  na temat eksperymentalnego wdrażania nowych programów nauczania
  w zasadniczych szkołach zawodowych specjalnych

 • 1980   - wizyta działaczy Związku Głuchych z Wilna i Kowna
  - odznaczenie Ośrodka Honorową Odznaką Polskiego Związku Głuchych

 • 1983,1984 - pierwsze miejsce w ogólnopolskich Rajdach Turystycznych młodzieży niesłyszącej o nagrodę "Świata Ciszy"

 • 1994   - pierwsze miejsce w konkursie BHP zorganizowanym dla uczniów ZSZ Specjalnych
  województwa łódzkiego

 • 1995   - dwa pierwsze miejsca w Międzyszkolnych Zawodach Matematycznych
  szkół ponadpodstawowych dla niesłyszących
  - pierwsze miejsce w III Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o BHP
  - otwarcie technikum dla niesłyszących

 • 1996   - organizacja Międzyszkolnych Zawodów Historycznych dla niesłyszących
  (zajęliśmy trzecie miejsce)
  - wizyta filmowców z Japonii

 • 1998   - zdobycie siedmiu złotych, pięciu srebrnych i dwóch brązowych medali
  w Olimpiadzie Lekkoatletycznej "Sprawni Razem"

 • 1999   - dwunaste miejsce uczennicy A. Pasińskiej na Mistrzostwach Świata
  w Nowej Zelandii w pływaniu
  - pierwsze miejsce w biegach przełajowych w zawodach "Sprawni Razem"
  - organizacja wystawy "Nauczyciel potrafi"
  - Międzynarodowy Mityng Pływacki w Łodzi - nasze dwie uczennice zdobywają
  w kilku kategoriach pierwsze miejsca

 • 2000   - zorganizowanie Międzyszkolnej Olimpiady Matematycznej Szkół Ponadgimnazjalnych
  dla Młodzieży Niesłyszącej
  - organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży
  z wadą słuchu "Pocztówka z Polski"

 • 2003   - udział w Wojewódzkich Mistrzostwach Szkół Specjalnych w Poznaniu;
  - otwarcie Świetlicy Europejskiej i Świetlicy Profilaktycznej

 • 2005   - otwarcie Szkoły Policealnej dla młodzieży niesłyszącej

 • 2006    - otwarcie nowego kierunku kształcenia dla Szkoły Zawodowej- Ogrodnik
  dla Szkoły Policealnej - Technik informatyk
  - zorganizowanie Festiwalu Małych Form Artystycznych

 • 2007    - udział w Integracyjnym Konkursie Recytatorskim
  - udział w VI Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych
  - zorganizowanie Międzyszkolnego Konkursu Gastronomicznego - "Przygoda w Kuchni"
  - udział uczniów w X Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Migowego i Miganego w Krakowie
  - udział uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Kucharskiej
  - zorganizowanie II Festiwalu Małych Form Artystycznych
  - młodzież z naszego Ośrodka wzięła udział w Prezentacjach 2007 pt. "Potęga żywiołów".

 • 2008    - Otwarcie 4-letniego Technikum dla młodzieży niesłyszącej
 • 2009    - Nadanie Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu Nr1 w Łodzi imienia Janusza Korczaka
 • 2012  Otwarcie Liceum Ogólnokształcącego dla Niesłyszących
 •