Harmonogram zajęć

„Horyzont nowoczesnej edukacji”

styczeń- czerwiec 2019

Grupa I

Kształtowanie
umiejętności
zawodowych
Przedsiębiorczość Technologia informacyjna
i komunikacyjna
14.03.2019
Godz. 15.15- 19.15
29.03.2019
Godz. 13.00- 14.30
21.03.2019
Godz.15.10- 16.40
15.03.2019
Godz. 14.30- 18.30
10.05.2019
Godz.13.00-15.15
04.04.2019
Godz. 15.10- 17.25
28.03.2019 r.
Godz. 15.15- 19.15
  09.05.2019
Godz. 15.10- 17.25
29.03.2019 r.
Godz. 16.00-19.00
  16.05.2019
Godz. 15.10- 16.40


Grupa II


Kształtowanie
umiejętności
zawodowych
Technologia informacyjna
i komunikacyjna
12.03.2019
Godz. 13.45- 16.45
26.03.2019
Godz.13.45- 16.00
19.03.2019
Godz. 13.45- 16.45
13.05.2019
Godz. 14.30- 17.30
02.04.2019 r.
Godz. 13.45- 16.45
20.05.2019
Godz. 14.30- 16.45
30.04.2019 r.
Godz. 13.45- 16.00
 


Grupa III

Kształtowanie
umiejętności
zawodowych
Kształtowanie
umiejętności rozumienia
Technologia informacyjna
i komunikacyjna
13.03.2019
Godz. 13.45- 14.30
17.03.2019
Godz. 16.00- 18.30
28.03.2019
Godz.15.10- 16.40
03.04.2019
Godz. 13.45- 17.30
07.04.2019
Godz.16.00-18.30
23.05.2019
Godz. 15.10- 16.40
08.05.2019 r.
Godz. 13.45- 16.30
13.05.2019
Godz. 8.00- 9.30
03.06.2019
Godz. 08.30- 10.45
15.05.2019 r.
Godz. 13.45- 16.00
20.05.2019
Godz. 8.00- 9.30
10.06.2019
Godz. 08.30- 10.45
22.05.2019
Godz. 13.45- 16.00
27.05.2019
Godz. 8.00- 9.30
 
29.05.2019
Godz. 13.45- 16.00
29.05.2019
Godz. 13.45- 14.40
 


Grupa IV

Kształtowanie
umiejętności
zawodowych
Technologia
informacyjna
i komunikacyjna
14.03.2019
Godz. 10.30- 12.45
19.03.2019
Godz.13.45- 16.45
21.03.2019
Godz. 09.45- 12.45
02.04.2019
Godz. 13.45- 16.00
28.03.2019 r.
Godz. 09.45- 12.45
06.05.2019
Godz. 14.30- 16.45


Grupa V

Kształtowanie
umiejętności
rozumienia
Przedsiębiorczość
08.03.2019
Godz. 07.10- 7.55
28.05.2019
Godz.10.40- 11.40
15.03.2019
Godz. 07.10- 7.55
14.06.2019
Godz. 7.00- 8.00
22.03.2019 r.
Godz. 07.10- 7.55
18.06.2019
Godz. 8.00- 11.00
29.03.2019 r.
Godz. 07.10- 7.55
 
05.04.2019 r.
Godz. 07.10- 7.55
 
10.05.2019 r.
Godz. 07.10- 7.55
 
17.05.2019 r.
Godz. 07.10- 7.55
 
24.05.2019 r.
Godz. 07.10- 7.55
 
31.05.2019 r.
Godz. 07.10- 7.55
 
07.06.2019 r.
Godz. 07.10- 7.55
 


Grupa VI

Kształtowanie
umiejętności
rozumienia
Przedsiębiorczość Kształtowanie
umiejętności
zawodowych
Technologia
informacyjna
i komunikacyjna
17.03.2019
Godz. 16.00- 18.30
05.03.2019
Godz. 15.30- 16.15
12.03.2019
Godz. 15.00- 16.30
12.05.2019
Godz. 15.00- 20.00
21.03.2019
Godz. 15.30- 17.45
12.03.2019
Godz. 15.30- 16.15
29.04.2019
Godz. 15.00- 16.30
04.06.2019
Godz. 7.00- 12.00
04.04.2019
Godz. 15.30- 18.30
04.04.2019
Godz. 7.10- 7.55
30.04.2019
Godz.15.00- 18.00
 
  09.05.2019
Godz. 7.10- 7.55
14.05.2019
Godz. 15.00- 17.15
 
  16.05.2019
Godz. 7.10- 7.55
21.05.2019
Godz. 15.00- 17.15
 
    22.05.2019
Godz. 15.00- 17.15
 
    28.05.2019
Godz. 15.00- 17.15
 
    29.05.2019
Godz. 15.00- 17.15
 
    05.06.2019
Godz. 15.00- 17.15
 
    12.06.2019
Godz. 15.00- 17.15
 


Grupa VII

Kształtowanie
umiejętności
zawodowych:
21.03.2019
godz. 13.30-15.30
04.04.2019
godz. 13.30- 17.30
09.05.2019
godz. 12.30- 15.30


Grupa VIII

Kształtowanie
umiejętności
zawodowych
Kształtowanie
umiejętności
rozumienia
Technologia
informacyjna
i komunikacyjna
14.03.2019
Godz. 7.00- 8.00
17.03.2019
Godz. 16.00- 18.30
04.06.2019
Godz.13.00- 17.00
21.03.2019
Godz. 7.00- 8.00
07.04.2019
Godz.16.00-18.30
18.06.2019
Godz. 08.00- 14.00
28.03.2019 r.
Godz. 7.00- 8.00
13.05.2019
Godz. 8.00- 9.30
 
04.04.2019 r.
Godz. 7.00- 8.00
20.05.2019
Godz. 8.00- 9.30
 
09.05.2019
Godz. 7.00- 8.00
27.05.2019
Godz. 8.00- 9.30
 
16.05.2019
Godz. 7.00- 8.00
29.05.2019
Godz. 13.45- 14.40
 
17.05.2019
Godz. 7.00- 8.00
   
23.05.2019
Godz. 7.00- 8.00
   
24.05.2019
Godz. 8.00- 9.00
   
31.05.2019
Godz. 7.55- 8.55
   
06.06.2019
Godz. 7.00- 8.00
   
07.06.2019
Godz. 7.55- 8.55
   
11.06.2019
Godz. 7.00- 8.00
   
13.06.2019
Godz. 7.00- 8.00
   
14.06.2019
Godz. 7.55- 8.55
   


Grupa IX

Kształtowanie
umiejętności
rozumienia
Trening
umiejętności
społecznych
Kształtowanie
umiejętności
zawodowych
Zajęcia
matematyczno
– przyrodnicze
11.03.2019
Godz. 14.30- 15.15
07.02.2019
Godz. 14.30- 16.45
17.05.2019
Godz. 14.30- 17.30
29.01.2019
Godz. 7.05- 7.50
25.03.2019
Godz. 14.30- 15.15
28.02.2019
Godz. 14.30- 16.45
24.05.2019
Godz. 14.30- 16.45
05, 26.02.2019
Godz. 7.05- 7.50
26.03.2019
Godz. 15.20- 16.05
07.03.2019
Godz. 14.30- 16.45
31.05.2019
Godz.14.30- 16.45
05, 12,19,26.03.2019
Godz. 7.05- 7.50
01.04.2019
Godz. 15.00- 16.00
14.03.2019
Godz. 14.30- 16.45
  02,04,30.04.2019
Godz.7.05-7.50
29.04.2019 Godz. 15.00- 16.00 21.03.2019
Godz. 14.30- 16.45
  07,10,14,17,21,24,28.05.2019
Godz.7.05- 7.50
06.05.2019
Godz. 14.30- 16.30
28.03.2019
Godz. 14.30- 16.45
  08.05.2019
Godz. 15.15- 16.00
13.05.2019
Godz. 14.30- 16.30
04.04.2019
Godz. 14.30- 16.45
  29.05.2019
Godz. 15.15- 16.00
20.05.2019
Godz. 14.30-16.30
09.05.2019
Godz. 14.30- 16.45
  31.05.2019
Godz. 7.05- 7.50
27.05.2019
Godz. 14.30- 16.30
16.05.2019
Godz. 14.30- 16.45
   
  23.05.2019
Godz. 14.30- 16.45
   


Grupa X

Kształtowanie
umiejętności
pracy zespołowej
Kształtowanie
umiejętności rozumienia
Przedsiębiorczość
4.03.2019
Godz. 14.00- 15.30
08.03.2019
Godz. 14.00-15.30
02.04.2019
Godz.11.40- 12.25
7.03.2019
Godz. 14.00- 15.30
15.03.2019
Godz.14.00- 15.30
03.04.2019
Godz. 08.00-08.45
18.03.2019 r.
Godz. 14.00- 15.30
22.03.2019
Godz. 14.00- 16.15
07.05.2019
Godz. 11.40- 12.30
21.03.2019 r.
Godz. 14.00- 15.30
29.03.2019
Godz. 14.00- 16.15
14.05.2019
Godz. 11.40- 12.30
25.03.2019
Godz. 14.00- 15.30
  21.05.2019
Godz. 11.40- 12.30
03.04.2019
Godz. 8.00- 8.45
   
08,15,22,29.05.2019
Godz. 8.00- 8.45
   
20,27.05.2019
Godz. 10.00- 10.45