Horyzont nowoczesnej edukacji

Horyzont nowoczesnej edukacji:

okres realizacji projektu : 01.01 2019 do 31. 12 2020

całkowita wartość projektu: 1.179.009,36

odbiorcy: uczennice i uczniowie  Branżowej Szkoły I Stopnia nr 22, Technikum nr 24, Szkoły Policealnej nr 23,

Zadania:

-objęcie uczniów doradztwem zawodowym

-wsparcie uczniów SOSW nr 1  w zakresie dodatkowych kwalifikacji i kompetencji zwiększających ich konkurencyjność na rynku pracy w ramach kursów i szkoleń

-wsparcie uczniów  SOSW nr 1 w zakresie zdobywania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych

-zapewnienie uczniom doświadczenia zawodowego w ramach staży/praktyk zawodowych u pracodawców

-doposażenie i modernizacja pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt zapewniający wysoką jakość kształcenia