Projekt – „Łączenie światów”

Uczniowie klasy 3 cpg technikum wzięli udział w wymianie polsko-niemieckiej „Łączenie Światów ” – zmniejszanie barier w komunikacji z osobami niedosłyszącymi

http://zsp9.pl/wymiana-polsko-niemiecka/?fbclid=IwAR3zScPWDhdNAKQ3GPjQVjVtIFJEdgqTsbfZQg7vPRVL6N8fl9pKEt0pXHU

Piramida Dobrej Woli

21 września 2018 r. wzięliśmy udział we wspaniałej imprezie, pod nazwą Piramida Dobrej Woli, która promuje i propaguje twórczość osób niepełnosprawnych w naszym mieście i województwie.

Organizatorami byli Rzecznik Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miasta Łodzi oraz Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Kulturalnej i Pomocy Społecznej SZANSA.

Zarówno nasza młodzież, jak i nauczyciele promowali nasz Ośrodek. Uczennice klas fryzjerskich wymyślały fantazyjne fryzury, a grupa ogrodników tworzyła piękne wianki. Kucharze przygotowali poczęstunek. Pani Anna Tylki zachęcała do nauki języka migowego. Niesłyszący uczniowie chętnie integrowali się ze słyszącymi uczestnikami imprezy. Nasza praca spotkała się z uznaniem Pani Prezydent Łodzi – Hanny Zdanowskiej.