Wykaz dokumentów niezbędnych do przyjęcia ucznia do szkoły

 1. Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.
 2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły.
 3. Uczniowie z Łodzi – skierowanie do naszego Ośrodka z Wydziału Edukacji w Łodzi (ul. Krzemieniecka 2a).
 4. Uczniowie spoza Łodzi – zgoda Starostwa Powiatowego z miejsca zamieszkania.
 5. 3 zdjęcia legitymacyjne.
 6. Podanie o przyjęcie do szkoły.
 7. Podanie o przyjęcie do internatu wraz z tymczasowym dowodem osobistym (dla uczniów zamierzających mieszkać w internacie).
 8. Uczniowie głusi – audiogram.
 9. Karta zdrowia.
 10. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli uczeń takie posiada).
 11. Opinia o uczniu ze Szkoły Podstawowej wraz z aktualną opinią psychologiczną.
 12. Zgoda od lekarza medycyny pracy na naukę w wybranym zawodzie (nie dotyczy kandydatów do liceum).
 13. Kandydaci do klas kucharskich muszą mieć aktualną książeczkę sanepidowską.

Wykaz wymaganych dokumentów do przyjęcia ucznia

Wniosek o skierowanie do naszego Ośrodka