Projekt „Z nurtem Łodzi”

W SOSW Nr 1 w Łodzi, realizujemy Projekt „Z nurtem Łodzi”, który jest cyklem działań o charakterze kulturalno-artystyczno-edukacyjnym.
Wydarzenie odbywa się przy zaangażowaniu Łódzkiego Centrum Wydarzeń w ramach większego przedsięwzięcia, jakim jest Program Kultugranty.
Uczniowie biorący udział w Projekcie, uczestniczą w różnorodnych warsztatach kulturalno-artystycznych, które służą propagowaniu wiedzy o Łodzi, pogłębiają umiejętności i zainteresowania taneczne, teatralne, fotograficzne i plastyczne.
Udział w Projekcie dostarcza nam wielu niezapomnianych wrażeń. Uczymy się i pracujemy twórczo, jednocześnie kształtując umiejętność współpracy w grupie i pokonywania własnych barier. Do wspólnych działań zaprosiliśmy uczniów z zaprzyjaźnionych szkół.
Zwieńczeniem przeprowadzanych działań będzie spektakl „Z nurtem Łodzi”, uświetniony wernisażem powstałych prac.
Prezentujemy krótką relację fotograficzną: