Projekt – „Łączenie światów”

Uczniowie klasy 3 cpg technikum wzięli udział w wymianie polsko-niemieckiej „Łączenie Światów ” – zmniejszanie barier w komunikacji z osobami niedosłyszącymi

http://zsp9.pl/wymiana-polsko-niemiecka/?fbclid=IwAR3zScPWDhdNAKQ3GPjQVjVtIFJEdgqTsbfZQg7vPRVL6N8fl9pKEt0pXHU